Mastermind: Podporujte se navzájem

Jako podnikatelé jste sami. Většinu času se zdržujete ve vaší vlastní hlavě. Řešíte, přemýšlíte, plánujete.

Často špatně.

Přitom by vám mnohdy stačilo slyšet názor někoho druhého. Jiný pohled na věc. Popostrčení správným směrem.

A na to je tu mastermind.

Co je mastermind

„Uzavřená důvěrná skupina lidí, která se pravidelně schází, podporuje se v podnikání a pomáhá si v řešení problémů.“

Tolik moje zjednodušená definice.

Co je pro mastermind typické:

  • omezený počet lidí – ideálně do 10 členů,
  • důvěra – setkání jsou neveřejná a co se na nich řekne, to tam také zůstane,
  • souznění – ve skupině jsou lidé různorodých názorů a profesí, ale vzájemně si lidsky sednou,
  • pravidelnost – např. 1x za 3 týdny,
  • společný cíl – vylepšit své podnikání na volné noze, založit firmu, celoživotně se vzdělávat či cokoli dalšího, co vás napadne a shledáte podstatným.

Pokud vás koncept mastermindu zajímá více, na internetu najdete další zdroje.

Já jsem v současné době členem 2 skupin a každá značně přispívá k rozvoji mého podnikání.

1. Volnonohaři

Díky Madle Čevelové a Honzovi Bienovi jsem koncept mastermindu a vzájemné podpory podnikatelů prvně poznal. Schází se nás 7–10 volnonožců různorodých profesí a naším společným pojítkem je to, že jsme se téměř všichni poznali na pražských setkáních Volnonožců.

Je fascinující pozorovat v této skupině lidi, kteří před půl rokem snili o posunu svého podnikání a dnes jejich sny nabírají zcela reálné obrysy.

A ještě silnější zážitek je to v případě, když se změna děje vám samotným.

2. Směrem k firmě

Druhou skupinu jsme založili spolu s Adélou Jansovou. Setkáváme se ve stálém počtu 6 lidí. Spojuje nás cesta mít v budoucnu vlastní firmu, byť někteří ve skupině už svou společnost mají a snaží se ji neustále vylepšovat.

Scházíme se v 8:00 ráno v Hubu jednou za 3 týdny.

Naše setkání mají pevný řád.

Každý člen má 15 minut na představení svého problému či situace a ostatní se mu snaží následně poradit. Poté každý z nás řekne, co konkrétního do příští schůzky udělá, aby svou záležitost vyřešil.

Na příštím setkání si shrneme, jak se nám s problémem podařilo (či nepodařilo a proč) pohnout a pustíme se do opětovného 15minutového kolečka.

Bez omáčky, věcně, ale i přesto častokrát s humorem.

Další úroveň vzdělávání

Založit vlastní mastermind skupinu není nic složitého. Stačí se zamyslet, v čem by vám společná setkávání měla pomoct, a následně oslovit vhodné lidi.

Na setkáních se vám otevře zcela nová brána vzdělávání, kterou nenajdete na seminářích, workshopech nebo koučinku. Skupina stejně naladěných lidí vás žene kupředu. Přináší neotřelá řešení problémů, s nimiž jste si dlouhé měsíce nevěděli rady.

Setkání však nejsou pouze o řešení problémů. Propojují lidi. Vzniká důvěra a synergie. Členové se vzájemně podporují v těžkých chvílích a motivují k ještě lepšímu výkonu, když se daří.

Nyní už tedy zbývá pouze jedna otázka:

„Koho přizvete do vaší vlastní mastermind skupiny?“